BizForum.pl
Zarejestruj się Zaloguj się
Rejestracja Zaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Rozwój firmy
Autor Wiadomość
twardes 

Wiek: 33
Dołączył: 11 Sty 2007
Posty: 629
Piwa: 12/9
Wysłany: |26 Sty 2007|, o 17:04   Rozwój firmy

Pragnienie rozwoju leży w ludzkiej naturze i jest jednym z najważniejszych motywów, dla których ludzie decydują się zakładać własne firmy. Zmiany dokonują się w każdym aspekcie działalności twojej firmy, dziś poruszymy sprawy związane z kadrami, etapami rozwoju firmy oraz zarządzaniem czasem. Będąc szefem również podlegasz nieustannym zmianom.

Etapy rozwoju firmy

Każda firma nie powstaje sam a z siebie. W jej rozwoju da się wyodrębnić kilka etapów. Okres początkowy to taki etap firmy, w którym głównym motywem działania właściciela jest chęć przetrwania na rynku. To, co dzieje się w firmie jest zdominowane przez jej właściciela. W tym okresie praca jest najcięższa, a godziny najdłuższe i nużące. Okres początkowy trwa od roku do pięciu lat działania firmy. Gdy zaczynasz interesować się bardziej zaawansowanymi aspektami zarządzania firmą, gdy walka o przetrwanie zastąpiona jest logicznym planowaniem dalszych sukcesów nadchodzi okres wzrostu.

Te lata charakteryzują się osiąganiem przez firmę dojrzałości, stabilizacji i zwiększania zysków. To, co było znamienne dla okresu początkowego, czyli chaos, błędy i pomyłki ustępują miejsca optymizmowi, dobrej organizacji i współpracy w zespole. Poleganie we wszystkim na właścicielu firmy nie jest już konieczne, gdyż pojawiają się pierwsi kluczowi pracownicy, a administracja i kontrola działa bez zarzutu. Ten etap prowadzenia firmy staje się dla wielu przedsiębiorców przyjemnością. Bilans firmy wygląda coraz lepiej a właściciel rozdziela pomiędzy pracowników te czynności, które wcześniej musiał wykonywać sam. Ten etap może trwać długo, jeżeli wzrost jest stopniowy i kontrolowany oraz gdy firma oraz pracownicy są zarządzani w sposób efektywny.

Trzeci okres - zwany przejściowym lub inaczej fazą restrukturyzacji nadchodzi, gdy jeden z kluczowych elementów firmy wpływających na jej rozwój przestaje działać. W tym celu należy wprowadzić strategiczne zmiany w funkcjonowaniu firmy. Początek fazy restrukturyzacji często jest następstwem nieustannego wzrostu. Dzieje się tak, ponieważ wzrost sprzedaży wiąże się zwykle z rosnącymi potrzebami zmian w zarządzaniu pracownikami, systemami, procedurami itp. Wiele firm nie potrafi poradzić sobie z rosnącymi tak szybko wymaganiami. Okres przejściowy może być również następstwem odwrotnego zjawiska- czyli spadku wzrostu sprzedaży I zysków, czy nawet stagnacji w firmie. Przyczyny zaistniałego regresu są różne, najczęściej jednak mówi się o silnej konkurencji, zmieniającej się gospodarce czy zmianach w natężeniu popytu na rynku.

Sposobem na rozwiązanie problemów, wywołanych przez opisane wyżej czynniki, jest decyzja o zmianach. Zmiany te powinny dotyczyć właściciela oraz fundamentów całej firmy. W przypadku szybko rozwijających się firm często dochodzi do odsunięcia właściciela i założyciela firmy. Poza tym faza przejściowa charakteryzować może się wprowadzeniem nowych produktów, usług, zorganizowaniem nowych kanałów dystrybucji, czy nawet zredukowaniem nierentownych działów firmy.

Polityka kadrowa

Rozwijająca się firma niesie za sobą poważne zmiany w polityce kadrowej. Dzień, w którym zatrudnisz pierwszego pracownika będzie dniem, w którym przybędzie ci nowych obowiązków. Będziesz musiał czuwać nad zarządzaniem kadrami w twoim przedsiębiorstwie, pamiętać o potrzebach, przywilejach i prawach, nad którymi czuwa Kodeks Pracy.

Rozwój polityki kadrowej tak, jaki rozwój firmy skalda się z trzech etapów, warto je znać, gdyż wiedząc, na którym etapie znajduje się twoja firma będziesz mógł sobie poradzić z szerokim spektrum spraw związanych z zarządzaniem kadrami.

Etap 1? Samodzielne zajmowanie się sprawami kadrowymi, występuje, gdy twoja firma zatrudnia nie więcej niż 10 pracowników. W tej fazie sam zajmujesz się sprawami personalnymi, godząc to z innymi czynnościami, które są twoja domeną - sprzedażą, kontaktami z klientami czy rozwijaniem produktów. Zarządzając kadrami nabędziesz cenna wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystać w przyszłości, natomiast może zdarzyć się również tak, że sprawy te zajmą Ci zbyt wiele twojego cennego czas.
W miarę wzrostu liczby pracowników twojej firmy nadchodzi etap drugi, w którym powinieneś się podzielić odpowiedzialnością zarządzania kadrami z kimś innym. Być może będzie to osoba, która zajmuje się sprawami księgowymi I administracyjnymi w twojej firmie lub tez wybierz firmę zewnętrzną świadcząca takie usługi w sposób profesjonalny. W miarę rozwoju firmy, wchodzi ona w etap trzeci, w którym musisz zatrudnić dyrektora ds. Zarządzania kadrami. Na taki luksus możesz pozwolić sobie dopiero wtedy, gdy, przedsiębiorstwo będzie zatrudniało od 50 do 100 pracowników, inaczej sprawa taka mija się z celem.

Polityka kadrowa, etapy rozwoju firmy to tylko cześć zagadnień związanych z rozwojem twojego biznesu. Im szybszego tempa nabierze ten rozwój tym ważniejsza staje się kwestia zarządzania czasem. Większa firma wymaga lepszych metod komunikacji pomiędzy pracownikami, oraz bardziej efektywnego gospodarowania czasem. Będąc właścicielem pamiętaj, że wiele rzeczy zależy od ciebie, także to, w jaki sposób dajesz przykład innym. Dopilnowując żeby spotkania odbywały się na czas, dzień pracy rozpoczynał się zawsze o tej samej godzinie, przerwy trwały zawsze tyle samo sprawisz, ze w twojej firmie będzie utrzymana dyscyplina zarządzania czasem.

Do marnowania cennego czasu może przyczynić się kilka aspektów, oto cześć z nich, na które powinieneś zwrócić uwagę:

* niedotrzymywanie terminów spotkań
* niedotrzymywanie terminów kończenia projektów
* przedłużania spotkań
* spóźnianie się pracowników
* zbędne rozmowy telefoniczne
* niepotrzebne wiadomości przesyłane poczta elektroniczną
* załatwianie prywatnych spraw przez twoich pracowników
* zbyt długi rozmowy, brak zwięzłości
* zepsuty sprzęt biurowy, brak materiałów biurowych itp.

Zarządzanie czasem pracy

W dużej mierze zależy od ciebie to, w jaki sposób twoi pracownicy będą gospodarować swoim czasem w miejscu pracy. Uświadom sobie, że skoro ich czas jest przez ciebie opłacany, powinni go maksymalnie wykorzystać, nie pozwalając sobie na jego marnowanie. W celu maksymalnego wykorzystania czasu pracy zastosuj się do poniższych wskazówek:

* wymagaj punktualności, nie organizuj spotkania, gdy wystarczy krótka rozmowa,
* stwórz pracownikom listę zadań do realizacji,
* sformułuj dokładnie przepisy określające zasady korzystania z Internetu,
* określ restrykcje, jakim będą podlegać osoby rozmawiające nieustannie przez telefon,
* szanuj czas odwiedzających twoją firmę ludzi,
* rozdzielaj zadania /są osoby, które z pewnymi czynnościami poradzą sobie lepiej niż ty/,
* wyrabiaj poczucie odpowiedzialności wśród swoich pracowników,
* wykorzystaj technologie oszczędzające czas.

Zarządzanie czasem mam charakter niewymierny. Gdy uda ci się cokolwiek usprawnić w takich obszarach działania firmy jak realizacja planów budżetu i założonych celów bez trudu zauważysz, że ma to bezpośrednie przełożenie na bardziej efektywne zarządzanie zasobami czasowymi. Pamiętaj samodzielnie wdrażając kulturę efektywnego zarządzania czasem poprzez zatrudnianie najlepszych pracowników dających przykład innym usprawniasz działanie twojego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie firmą

Zarządzanie firmą i systemy z nim związane są istotnymi elementami, od których zależy rozwój firmy. Zarządzanie to wszystko, co wiąże się z kulturą organizacji, jej infrastrukturą, pracownikami itp. Nie ma jednak uniwersalnej metody zarządzania firmą.

Wdrażając nowe technologie w firmie zaczekaj aż inni zdecydują się na taki eksperyment. Wiadomym jest, że największe ryzyko ponoszą pionierzy wszelkich nowych technologii. Postaraj się zachować ostrożność i rozsądek wybierając tylko te elementy, które są będą ci naprawdę bardzo przydatne. Decydując się na wprowadzenie nowego systemu zarządzania spróbuj dowiedzieć się czy jakaś firma podobna do twojej korzysta już z czegoś podobnego i weź pod uwagę jej spostrzeżenia. Ponad to skonsultuj swoje plany z kluczowymi pracownikami. Każdy system oprócz zalet posiada także wady. Upewnij się ile będzie cię kosztować ewentualne zrezygnowanie z systemu w trakcie jego wdrażania. A także ile czasu zajmie ci jego uaktywnianie.

Systemy zarządzania

Jeśli twoja firma dobrze prosperuje, nie przerywaj dobrej passy. Natomiast, jeśli coś zaczyna się walić zastanów się nad poważniejszymi zmianami. Bądź na bieżąco z największymi i najbardziej sprawdzonymi systemami zarządzania i staraj się je stosować w zależności od potrzeb. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne z nich:

Zarządzanie przez cele

Ta najbardziej rozpowszechniona metoda zarządzania polega wyznaczaniu i osiąganiu określonych celów. Metodę ta stosuje dużo małych firm.

Partycypacja

Polega na współuczestniczeniu pracowników w ustalaniu i podziale zadań, a także wyborze sposobów ich realizacji. Pracownicy decydują w podejmowaniu niektórych decyzji odnośnie spraw kadrowych, tworzeniu idei i wprowadzaniu innowacji. Mając wpływ na działanie firmy pracownicy starają się jak najwięcej wnieść, a poza tym widzą oni trochę w inny sposób funkcjonowanie firmy niż jej właściciel. Tak więc wkład ich jest bardzo wartościowy.

Akcjonariat pracowniczy

Jest to odmiana spółki akcyjnej, w której pakiet kontrolny akcji posiadają pracownicy. Akcje pracownicze są emitowane jako akcje imienne wykupywane przez pracowników lub przydzielane im w formie częściowego wynagrodzenia za pracę.

Koła jakości

Są to grupy pracowników zatrudnionych przy konkretnym produkcie lub też zainteresowanych rozwiązaniem wspólnego problemu technicznego. Celem tej grupy jest zebranie się w ustalonym czasie i przedyskutowanie problemów w obszarze czy to wydajności produktu, czy też produktywności, zmniejszenia kosztów itp. Koła jakości dają pracownikom możliwość wykorzystania ich twórczości i inicjatywy. Niebagatelne znaczenie ma sprzędzenie zwrotne, jakie zachodzi między pracownikami i uczestnikami kół jakości a kierownictwem, działanie takiej formy zarządzania umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy grupami pracowników pracujących nad odrębnymi problemami.

Zarządzanie totalną jakością

To dostosowywanie się do wymogów rynku i klienta przy zachowaniu niskiego poziomu kosztów. Osiąga się to dzięki wykorzystaniu możliwości jak największej grupy pracowników. Ważne jest również doskonalenie działania przedsiębiorstwa zwłaszcza zaś w takich obszarach jak: dokształcanie, komunikowanie się, styl zarządzania, skuteczności efektywność.
Zarządzanie totalną jakością ma na celu poprawienie efektywności, elastyczności i konkurencyjności firmy dzięki takim przedsięwzięciom jak redukcja kosztów, restrukturyzacja oraz efektywność obniżająca koszty.

Reengineering

Ta metoda zarządzani a polega na aktualizacji potrzeb klientów, celem jej jest zaś optymalizacja podstawowych wyznaczników efektywności: jakości, kosztu i terminu realizacji. Metoda ta w sposób gruntowny przekształca i usprawnia całościowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie metodą otwartej księgi


Jest to najnowsza metoda, której celem jest informowanie pracowników po to by mogli oni podejmować kluczowe decyzje. Pracownik poinformowany to taka osoba, która wie, co dzieje się w firmie, ma dostęp do narzędzi wspomagających zarządzanie oraz wgląd w sprawozdania finansowe.

Zaletą tego systemu zarządzania jest fakt, że poinformowani pracownicy podejmują lepsze decyzje niż nie poinformowani i są bardziej świadomi, jaki wkład wnoszą w rozwój firmy.

Wybór systemu zarządzania zależy od ciebie a także od sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się firma. Kiedy pojawiają się problemy i rozwój firmy zostaje wyhamowany warto znaleźć źródło problemu. W tym celu odpowiedz sobie na kilka kluczowych pytań:

* Jakie są twoje odczucia wobec firmy? /kochasz, to co robisz, czy też nienawidzisz własnej firmy/
* Czy masz zbyt wiele obowiązków, czy też potrafisz efektywnie zarządzać czasem i planować zajęcia innym pracownikom?
* Jaka jest częstotliwość planowania strategicznego?
* Jak wygląda rotacja pracowników?
* Jakie są opóźnienia między wzrostem sprzedaży a wzrostem zysków?
* Czy istnieją opóźnienia w odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy?
* Czy istnieje zależność od obcego kapitału?
* Jak wygląda jakość prognozowania budżetowego?
* Jaka jest jakości raportowania finansowego?
* Jak wygląda jakość procedur związanych z analizą przepływów pieniężnych?

Posiadanie firmy nie jest lekką łatwa sprawą, trudno przewidzieć, jakie napotkają Cię trudności w przyszłości. Ty jako właściciel powinieneś posiadać umiejętności przewodzenia. Czasami wzrost firmy, szczególnie gwałtowny może mieć zgubny wpływ na jej właściciela. Dlaczego? Większość małych przedsiębiorstw nie jest przygotowana do sprostania wymaganiom rozwijającej się firmy, ponieważ często właściciel jest specjalistom w wąskim zakresie. Poza tym metody zarządzania większymi firmami są zaprzeczeniem umiejętności, jakie powinni posiadać drobni przedsiębiorcy.

Bez kontroli ani rusz


Czasami bywa, że wraz ze wzrostem i rozwojem twojej firmy coraz dalej odchodzisz od celu, jaki sobie wyznaczyłeś na początku. Będąc profesjonalistą powinieneś zadawać sobie sprawę z takiego stanu rzeczy i posiadać takie cechy jak: skupienie, zwracanie uwagi na detale, monitorowanie, rozwiązywanie problemów pracowniczych oraz poddawanie się nieustannym szkoleniom.

Wybór systemu zarządzania zależy od ciebie a także od sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się firma. Kiedy pojawiają się problemy i rozwój firmy zostaje wyhamowany warto znaleźć źródło problemu. W tym celu odpowiedz sobie na kilka kluczowych pytań:

* Jakie są twoje odczucia wobec firmy? /kochasz, to co robisz, czy też nienawidzisz własnej firmy/
* Czy masz zbyt wiele obowiązków, czy też potrafisz efektywnie zarządzać czasem i planować zajęcia innym pracownikom?
* Jaka jest częstotliwość planowania strategicznego?
* Jak wygląda rotacja pracowników?
* Jakie są opóźnienia między wzrostem sprzedaży a wzrostem zysków?
* Czy istnieją opóźnienia w odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy?
* Czy istnieje zależność od obcego kapitału?
* Jak wygląda jakość prognozowania budżetowego?
* Jaka jest jakości raportowania finansowego?
* Jak wygląda jakość procedur związanych z analizą przepływów pieniężnych?

Posiadanie firmy nie jest lekką łatwa sprawą, trudno przewidzieć, jakie napotkają Cię trudności w przyszłości. Ty jako właściciel powinieneś posiadać umiejętności przewodzenia. Czasami wzrost firmy, szczególnie gwałtowny może mieć zgubny wpływ na jej właściciela. Dlaczego? Większość małych przedsiębiorstw nie jest przygotowana do sprostania wymaganiom rozwijającej się firmy, ponieważ często właściciel jest specjalistą o wąskim zakresie. Poza tym metody zarządzania większymi firmami są zaprzeczeniem umiejętności, jakie powinni posiadać drobni przedsiębiorcy.

Czasami bywa, że wraz ze wzrostem i rozwojem twojej firmy coraz dalej odchodzisz od celu, jaki sobie wyznaczyłeś na początku. Będąc profesjonalistą powinieneś zadawać sobie sprawę z takiego stanu rzeczy i posiadać takie cechy jak: skupienie, zwracanie uwagi na detale, monitorowanie, rozwiązywanie problemów pracowniczych oraz poddawanie się nieustannym szkoleniom.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Krzysiek33

Dołączył: 30 Mar 2008
Posty: 3
Wysłany: |30 Mar 2008|, o 22:08   

prócz sprawnego zarządzania, proponuję dołączyć jeszcze wyśmienity marketing i mamy wtedy super firmę
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
wojciechdudziak

Dołączył: 18 Lut 2011
Posty: 1
Wysłany: |18 Lut 2011|, o 13:41   

Na blogu właśnie opublikowaliśmy tekst o autorskim modelu Faz Rozwoju MSP:
malaisredniafirma.wordpress.com/2011/02/16/etapy-rozwoju-malej-i-sredniej-firmy/

Może to być wartościowe uzupełnienie powyższego tematu
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
pureflower

Dołączył: 20 Kwi 2011
Posty: 6
Wysłany: |20 Kwi 2011|, o 11:30   

Witam,

prowadzę badanie na temat procedury zakładania Firmy (działalności gospodarczej lub spółki handlowej).
Przesyłam 2 linki do kwestionariusza Ankiety.
Ankieta jest przeznaczona zarówno dla osób, które już prowadzą własną Firmę, jak i dla tych, którzy są w trakcie jej zakładania, bądź planują jej założenie w najbliższej przyszłości (do końca 2012 roku).
Serdeczna prośba, aby wypełnić obie części Ankiety, ponieważ są nieodłączne i pomoże mi to w zebraniu pełniejszego obrazu sytuacji.
Z góry dziękuję i pozdrawiam Wszystkich, którzy wezmą udział w badaniu.
Sylwia

http://www.ankietka.pl/an...enie-firmy.html
http://www.ankietka.pl/an...enie-firmy.html
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
radocha

Dołączył: 15 Lis 2011
Posty: 33
Wysłany: |15 Lis 2011|, o 17:44   

Jeśli chcecie rozwijać swoje firmy to przede wszystkim inwestujcie w poprawę stanu.
Powstaje nowy biurowiec w Warszawie - Business Park Marywilska. Jeśli wasz biznes będzie prowadzony tam to zdobędziecie wiele nowych kontaktów. Warto jest decydować się na coś takiego - ale oczywiście to tylko jeden z kroków.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Grzesiek 

Dołączył: 11 Mar 2012
Posty: 4
Skąd: Katowice
Wysłany: |11 Mar 2012|, o 18:04   

W zagadnieniu dotyczącym rozwoju firmy nie możemy pomijać nowoczesnych technologii. Jasne, zgadzam się, że sprawne zarządzanie i marketing to podstawa, ale dobre zaplecze techniczne może bardzo usprawnić funkcjonowanie. Z doświadczenia zawodowego z katowickiego data center mogę powiedzieć, że coraz więcej klientów biznesowych interesuje się outsourcingiem IT, różnymi usługami - u nas np. powodzeniem cieszy się kolokacja, która stawia przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa systemom informatycznym klienta i gwarancję ich stabilnego działania. W dzisiejszych czasach nie wyobrażam sobie, żeby tematyka wykorzystania nowych technologii w przedsiębiorstwach mogła być pomijana. Pewnie znacząca większość firm już oswoiła komputer, ale obsługa poczty i posiadanie strony internetowej to nie wszystko.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku
Dodaj temat do ulubionych

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

 

 

   

Kontakt i Reklama
 
© BizForum.pl