BizForum.pl
Zarejestruj się Zaloguj się
Rejestracja Zaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Autor Wiadomość
twardes 

Wiek: 33
Dołączył: 11 Sty 2007
Posty: 629
Piwa: 12/9
Wysłany: |6 Sty 2011|, o 16:31   Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

.:Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL):.
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia


Cel Działania

Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Uzasadnienie Działania

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. Wsparcie realizowane w ramach Działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. Konieczne jest również podejmowanie działań na rzecz budowania i wspierania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, obejmujące m.in. dostarczanie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości, a także realizacji kampanii promocyjno-informacyjnych.

Kwalifikowalność wydatków w ramach działania

Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Alokacja finansowa na działanie: 400 847 256 euro

Wkład ze środków unijnych: 340 720 168 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych: 60 127 088 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych: 0 euro

Udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych stanowiących podstawę certyfikacji na poziomie projektu, tj. w publicznych wydatkach kwalifikowalnych: 85%

Pomoc publiczna

Tam gdzie ma zastosowanie. Pomoc de minimis: Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, z 28.12.2006 r., str. 5). Podstawą prawną udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis jest rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).

Minimalny wkład własny beneficjenta: do określenia przez IP.

Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków: 12 grudnia 2006 r. jeżeli IP nie określi terminu późniejszego.

Minimalna/maksymalna wartość projektu: minimum 50 tys. zł jeżeli IP nie określi inaczej.

Forma płatności: zgodnie z Zasadami finansowania PO KL.

Wysokość udziału cross-financingu: do 10%

źródło: pokl.mazowia.eu/page/index.php?str=50&elementId=206
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
twardes 

Wiek: 33
Dołączył: 11 Sty 2007
Posty: 629
Piwa: 12/9
Wysłany: |6 Sty 2011|, o 19:11   Lista rankingowa wniosków stan na dzień: 22/11/2010

Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej ocenionych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” PO KL uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów - stan na dzień: 22/11/2010

Lp. Nr wniosku LSI Nr wniosku w KSI Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Liczba przyznanych punktów ogółem Wnioskowane dofinansowanie w PLN Proponowane dofinansowanie w PLN Status wniosku1
1. KL/10437/10/6.2. POKL.06.02.00-14-025/10  FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT RADA REGIONALNA W OSTROŁĘCE Mazowiecka 6, 07-410 Ostrołęka Rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie osób zakładających działalność gospodarczą. 123,00 1 988 485,00 1 988 485,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
2. KL/10647/10/6.2. POKL.06.02.00-14-074/10 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ciechanowie Warszawska 10, 06-400 Ciechanów Nowe Firmy na Północnym Mazowszu 119,50 1 711 804,00 1 692 204,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
3. KL/10481/10/6.2. POKL.06.02.00-14-042/10 Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju-Equus Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość - IV" 116,50 4 128 864,00 3 962 064,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
4. KL/10562/10/6.2. POKL.06.02.00-14-080/10 Zakład Doskoanlenia Zawodowego w Kielcach Oddział Kształcenia Zawodowego w Radomiu Paderewskiego 55, 25-950 Kielce WŁASNY BIZNES - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ 114,50 1 719 350,00 1 468 110,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
5. KL/10589/10/6.2. POKL.06.02.00-14-061/10 Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Kopernika 34, 00-336 Warszawa Własny biznes - nadzieja na przyszłość 114,00 2 754 814,00 2 754 814,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
6. KL/10616/10/6.2. POKL.06.02.00-14-063/10 Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa Załóż firmę - odnieś sukces 112,00 1 949 140,20 1 937 640,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
7. KL/10575/10/6.2. POKL.06.02.00-14-085/10 Fundacja INNOCENTIVE Matejki 8/4, 15-196 Białystok Pomysł na biznes 107,50 778 998,00 778 998,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
8. KL/10478/10/6.2. POKL.06.02.00-14-056/10 Akademickie Stowarzyszenie Edukacji Samorządowej przy Uniwersytecie Warszawskim Miklaszewskiego 13/60, 02-776 Warszawa Studencki Biznes 107,00 999 237,63 993 387,63 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
9. KL/10499/10/6.2. POKL.06.02.00-14-038/10 Stowarzyszenie B-4 Sokoła 4a/2, 35 - 010 Rzeszów Szansa na własny biznes 102,00 2 874 782,00 2 794 433,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
10. KL/10504/10/6.2. POKL.06.02.00-14-046/10 Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Mickiewicza 29, 40-923 Katowice Przedsiębiorcze Mazowsze 100,50 2 968 512,00 2 950 962,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
11. KL/10498/10/6.2. POKL.06.02.00-14-071/10 Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice Kapitał dla osób przedsiębiorczych 97,00 1 367 140,00 1 358 640,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
12. KL/10431/10/6.2. POKL.06.02.00-14-079/10 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Bankowa 7, 09-470 Bodzanów LGD-kuźnią przedsiebiorczości wiejskiej 90,00 1 756 100,00 1 572 100,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
13. KL/10472/10/6.2. POKL.06.02.00-14-075/10 Gmina Czernice Borowe/Urząd Gminy Czernice Borowe Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe Od pomysłu do sukcesu 89,00 924 740,00 920 240,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
14. KL/10620/10/6.2. POKL.06.02.00-14-073/10 FUDA Agnieszka Laskowska Do Dysa 5, lok.12-15, 20-149 Lublin Inkubator sukcesu 85,00 1 899 400,00 1 899 400,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
15. KL/10566/10/6.2. POKL.06.02.00-14-091/10 Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Długa 44-50/204, 00-241 Warszawa Przedsiębiorczość jest kobietą. Wsparcie działalności gospodarczej kobiet z powiatu mińskiego. 85,00 1 448 456,00 1 448 456,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
16. KL/10508/10/6.2.  POKL.06.02.00-14-062/10 Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie Gen. Wł. Sikorskiego 11/410, 05-119 Legionowo PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZANSĄ DLA AKTYWNYCH! 81,00 1 403 275,50 1 403 275,50 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
17. KL/10592/10/6.2. POKL.06.02.00-14-096/10. Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej EQUALITY Powstańców Śląskich 8, 01-381 Warszawa Modułowe szkolenie przedsiębiorczości - Twoją szansą na sukces zawodowy. 79,00 3 425 594,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
18. KL/10497/10/6.2. POKL.06.02.00-14-052/10 Collect Consulting Sp. z o.o. Rolna 14, 40-555 Katowice Przedsiębiorczy absolwent 77,50 1 718 050,40 1 718 050,40 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
19. KL/10541/10/6.2. POKL.06.02.00-14-077/10 Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn Prażmów- Lokalna Grupa Działania Rynek 8a, 05-555 Tarczyn Własna firma - rozwojem regionu 76,50 1 525 927,00 1 434 095,00 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
20. KL/10515/10/6.2. POKL.06.02.00-14-095/10 Miasto Mława Stary Rynek 19, 06-500 Mława Kapitał dla przedsiębiorczych 76,50 1 454 000,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
21. KL/10617/10/6.2. POKL.06.02.00-14-078/10 Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miasta Powiatu Garwolińskiego Sikorskiego 39, 08-400 Garwolin Wsparcie samozatrudnienia w powiecie garwolińskim 74,50 3 500 996,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
22. KL/10631/10/6.2. POKL.06.02.00-14-041/10 Towarzystwo Amicus Lipowa 14, 15-427 Białystok Mój biznes - moja szansa 74,50 2 219 878,80 2 219 878,80 Pozytywnie oceniony - brak środków finansowych
23. KL/10396/10/6.2. POKL.06.02.00-14-070/10 Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju Krzesisława Wrona Żeromskiego 30/2, 25-370 Kielce "Własna firma - moją szansą" 65,50 1 552 340,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
24. KL/10618/10/6.2. POKL.06.02.00-14-043/10 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Lubartowska 74 A I p., 20-094 Lublin Przedsiębiorczość bez barier II 63,00 4 560 498,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
25. KL/10356/10/6.2. POKL.06.02.00-14-031/10 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy Wojska Polskiego 113, 18-402 Łomża Przedsiębiorstwo (prawie) dla każdego ! 63,00 5 907 350,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
26. KL/10459/10/6.2. POKL.06.02.00-14-055/10 Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Piekarczyk Podrzeczna 18/115, 99-300 Kutno Własna firma - własny biznes w woj. mazowieckim 62,50 4 142 450,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
27. KL/10619/10/6.2. POKL.06.02.00-14-093/10 Szkolenia i Doradztwo EDUKATOR Urszula Zadrożna Sikorskiego 39, 08-400 Garwolin Wsparcie samozatrudnienia w powiecie garwolińskim 61,00 1 145 030,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
28. KL/10378/10/6.2. POKL.06.02.00-14-018/10 Fundacja Aurea Mediocritas Samolotowa 9 lok. 7, 03-984 Warszawa Pierwsze kroki w biznesie - Złoty Środek 57,50 761 896,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
29. KL/10629/10/6.2. POKL.06.02.00-14-059/10 Fundacja "Fundusz Inicjatyw" Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin Samodzielni 57,00 2 358 235,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
30. KL/10405/10/6.2. POKL.06.02.00-14-064/10 MR MANAGER Ryszard Moczyński Kazimierzowska 6/5, 62-800 Kalisz Jestem kreatywny - mam własną firmę 55,50 2 124 916,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
31. KL/10534/10/6.2. POKL.06.02.00-14-067/10 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁECE Kołobrzeska 15, 07-401 Ostrołęka MAM FIRMĘ 55,00 1 081 920,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
32. KL/10533/10/6.2.  POKL.06.02.00-14-068/10 Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości Kołobrzeska 15, 07-401 Ostrołęka Przedsiębiorcza wieś 54,50 1 081 920,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
33. KL/10404/10/6.2. POKL.06.02.00-14-092/10 TPH Kopernika 30/605, 00-336 Warszawa Sprawni niepełnosprawni 52,50 4 257 000,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
34. KL/10632/10/6.2. POKL.06.02.00-14-076/10 Akademia Humanistyczna im.Aleksandra Gieysztora Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk Własny biznes 50,00 1 692 350,00 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
35. KL/10544/10/6.2. POKL.06.02.00-14-087/10 Przedsiębiorstwo wielobranżowe "Es-Pol" Dziadczyk Edyta Pamięci Katynia 13/1, 26-600 Radom Akademia małego biznesu 43,00 1 512 626,96 0,00 Odrzucony z powodu nieuzyskania minimum punktowego w zakresie kryteriów w części B karty oceny merytorycznej
36. KL/10608/10/6.2. POKL.06.02.00-14-072/10 Poddębickie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości Łódzka 37, 99-200 Poddębice Zakładam firmę. 0,00 1 090 620,00 0,00 odrzucony z powodu niespełniania kryterium/kryteriów, wskazanych w części A karty oceny merytorycznej
SUMA 77 786 696,49  
[1] Status wniosku:
· Pozytywnie oceniony (oznacza wniosek, który uzyskał minimum punktowe i wystarczającą liczbę punktów, kwalifikujące wniosek do dofinansowania)
·  Pozytywnie oceniony – do negocjacji (oznacza, który uzyskał minimum punktowe i wystarczającą liczbę punktów, kwalifikujące wniosek do dofinansowania, ale po przeprowadzeniu stosownych negocjacji)
 · Pozytywnie oceniony – brak środków finansowych (oznacza wniosek, który spełnił minimum punktowe kwalifikujące do dofinansowania i nie został skierowany do podpisania umowy z powodu braku środków finansowych na jego dofinansowanie)
· Odrzucony (oznacza wniosek, który został negatywnie oceniony tzn. nie uzyskał minimum punktów kwalifikujących do dofinansowania bądź nie spełnił kryteriów, wskazanych w części A karty oceny merytorycznej) wraz z podaniem przyczyny odrzucenia wniosku
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku
Dodaj temat do ulubionych

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

 

 

   

Kontakt i Reklama
 
© BizForum.pl